Wosk pszczeli

wosk pszczeliWosk pszczeli to ciało stałe , o barwie białej , jasnożółtej , pomarańczowej do ciemnobrązowej. Ma konsystencję plastyczną i słaby miodowy zapach. Krzepnie w temperaturze 60,5  – 64 stopni C , topi się w temperaturze 62 – 72 stopni C. Jest naturalnie pszczelim produktem, wydzieliną gruczołów woskowych robotnic , które budują z niego plastry i te najdoskonalsze , najekonomiczniejsze – jakie można wymyślić – komóreczki , celki , w których przechowują miód , wychowują potomstwo , składają pierzgę . Woskiem również zasklepiają – kiedy trzeba – plastry i mateczniki .  Wosk jest niezastąpiony przy wyrobie środków farmaceutycznych i kosmetycznych , materiałów izolacyjnych , urządzeń radio – i teletechnicznych oraz w przemyśle farbiarskim . Nie może się bez niego obejść drukarstwo , galwanoplastyka , tkactwo , stomatologia i wiele innych dziedzin . Ale przede wszystkim bez wosku nie mogą się obyć pszczoły .

Brak możliwości komentowania