Jak powstaje miód

Miód pszczeli jest wyjątkowym darem natury wytworzonym przez pszczoły z nektaru roślin lub spadzi. Stanowi on naturalne źródło wszystkich składników pokarmowych niezbędnych do utrzymania przy życiu pszczół dorosłych. Jest podstawowym pokarmem w okresie późnej jesieni i zimy. Nie zawiera wcale, lub tylko minimalne ilości związków białkowych i dlatego w diecie pszczół młodych, a także wykonującym pracę karmicielek musi być uzupełniany pyłkiem, pierzgą zawierającymi białko.

26

Nektar to podstawowy surowiec, z którego powstaje miód. Jest on słodką, wonną substancją, wytwarzaną przez kwiaty i zwabiającą owady zapylacze. Roślinami miododajnymi, które dostarczają znaczne ilości miodu są: rzepak, robinia akacjowa, ogórecznik, lipa, facelia, gryka, wrzos. Głównym składnikiem nektaru są węglowodany: cukry proste (glukoza i fruktoza) oraz dwucukier sacharoza. Poza tym są też w mniejszych ilościach inne cukry złożone, związki białkowe, aminokwasy, kwasy organiczne oraz związki fosforowe. Aromat miodu charakterystyczny dla każdego jego gatunku zależy przede wszystkim od lotnych substancji zapachowych zawartych w nektarze. O kolorze miodu decydują w dużej mierze barwniki roślinne znajdujące się w nektarze.

27

Spadź jest drugim rodzajem surowca miodowego. Składa się on głównie z wydalin żerujących na roślinach mszyc, rzadziej czerwców. Spadź jest w zasadzie sokiem roślinnym, z którego mszyce i czerwce pobrały części białkowe, a w zamian wzbogaciły go wydalinami własnego organizmu. Rozróżnia się spadź iglastą, występującą głównie na świerku i jodle oraz spadź liściastą na drzewach liściastych. Są też oczywiście miody mieszane czyli nektarowo-spadziowe lub spadziowo-nektarowe.

28

Jak właściwie powstaje miód ?

Pszczoły zbieraczki przynoszą nektar lub spadź do ula i przekazują go robotnicom ulowym, które z kolei zajmują się przetwarzaniem go na miód.
W procesie dojrzewania miodu wyróżnia się trzy zasadnicze elementy:
– Zagęszczenie nektaru (odparowywanie wody przez robotnice, które wykonują wentylację skrzydełkami)
– Domieszka substancji własnych pszczół
– Przemiany chemiczne
Najbardziej dostrzegalną zmianą jest przejście rzadkiego nektaru w dojrzałą, gęstą patokę miodową. Najważniejsze są jednak przemiany chemiczne, które zachodzą a nie są tak widoczne.

29

W etapie procesu dojrzewania miodu nektar i nektaro-miód są wzbogacane w wydzielinę gruczołów organizmu pszczół. Intensywność przemian chemicznych zależy przede wszystkim od liczby biorących udział w tym procesie pszczół oraz od cząstotliwości wzajemnego przekazywania sobie nektaru. Im dłuższy jest ten łańcuszek miodowy, zanim jako kropla nektaro-miodu zostanie złożony w komórce plastra, tym większą wartość będzie posiadał dojrzały miód.

30

Nektar jest przynoszony do ula przez pszczoły zbieraczki. Dalej odbierają nektar młode nielotne pszczoły ulowe zatrudnione przy pracy w gnieździe. Kolejne fazy dojrzewania nektaru i ciągłej wędrówki najpierw „z ust do ust” , a potem w miarę utraty wody z komórki do komórki. Podczas zmian chemicznych enzymy zawarte w gruczołach pszczoły rozkładają sacharozę na cukry proste (glukoza, fruktoza) i po pewnym czasie ich ilość wzrasta do 75 %.

31

Komórkę z całkowicie dojrzałym miodem pszczoły pokrywają cienką warstwą wosku, tzw. zasklepem. Tak zabezpieczony miód nie wchłania wody i przez długi czas nie ulega zmianom fizycznym. Dojrzały miód zawiera większą niż nektar ilość kwasów organicznych oraz specjalną substancję bakteriostatyczną zwaną inhibiną, która pochodzi z organizmu pszczół.

/ źródło : „Produkty pszczele i przetwory miodowe” M.Wojtacki /

Brak możliwości komentowania